CUNNING LITTLE VIXEN

18 - 25 May

1
1

2019
SEASON

Carmen In The Square <br><h6>23 March</h6>

Carmen In The Square

23 March

23 March

Cunning Little Vixen <br><h6>18-25 May</h6>

Cunning Little Vixen

18-25 May

September 24, 2018

Madama Butterfly <br><h6>14-23 Nov</h6>

Madama Butterfly

14-23 Nov

September 23, 2018

The Mikado <br><h6>9-23 Nov</h6>

The Mikado

9-23 Nov

September 22, 2018

King Arthur <br><h6>18-19 Feb</h6>

King Arthur

18-19 Feb

September 21, 2018

Girls’ Night Out <br><h6>9 Aug</h6>

Girls’ Night Out

9 Aug

September 20, 2018

Boojum! <br><h6>5-6  Jul</h6>

Boojum!

5-6 Jul

September 19, 2018

Christina’s World <br><h6>2-3 Aug</h6>

Christina’s World

2-3 Aug

September 18, 2018

Madeline Lee <br><h6>4-5 Oct</h6>

Madeline Lee

4-5 Oct

September 17, 2018

Morgan Pearse <br><h6>6 Apr</h6>

Morgan Pearse

6 Apr

September 13, 2018

Wallis Giunta <br><h6>6 Dec</h6>

Wallis Giunta

6 Dec

September 12, 2018

EDUCATION

Winter School

Winter School

September 26, 2018

Helpmann Director’s Fellowship

Helpmann Director’s Fellowship

September 26, 2018

State Opera South Australia - The Opera Effect (765x765)

The Opera Effect

September 26, 2018

Opera Discovery

Opera Discovery

September 26, 2018

Pop Up Chorus

Pop Up Chorus

September 26, 2018